Kontakt Postavi kao početnu stranicu
Aktualnosti O kuglačkom klubu Natjecanja Škola kuglanja Foto album Linkovi Knjiga gostiju  

 
K.K. POLICAJACKuglački klub Policajac dobitnik je javnog priznanja Grada Ogulina za stvaralački rad 2007. godine.

Pogledaj video

   
  KONTAKT
 Kuglački klub "POLICAJAC"
    B. Frankopana 19
    
47300 Ogulin
 Telefon:
     098 441 079
     098 759 797
 Fax:
     047 664 965
 E-mail: info@kk-policajac.hr

Semmelrock

AKTUALNOSTI

Odluka, 13. 03. 2008.
Saziva se redovna godišnja Skupština KK POLICAJAC Ogulin.

Skupština će se održati u petak 18. travnja 2008. godine u Domu DPD-a Sveti Rok Lomost u Ogulinu s početkom u 19.30 sati sa slijedećim dnevnim redom;
___________________________________________________________________________

KUGLAČKI KLUB POLICAJAC
B. Frankopana 19, 47300  OGULIN

MB: 3442179
Žiro-račun: 2402006-1100138037


Na temelju čl. 23. st. 4. Statuta Upravni odbor KK POLICAJAC  Ogulin, na svojoj sjednici održanoj dana 13. ožujka 2008. godine donio je

O  D  L  U  K  U

Saziva se redovna godišnja Skupština KK POLICAJAC Ogulin.

Skupština će se održati u petak 18. travnja 2008. godine u Domu DPD-a Sveti Rok Lomost u Ogulinu s početkom u 19.30 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1.    Otvaranje Skupštine i prigodni pozdrav predsjednika
2.    Izbor radnog voditeljstva, verifikacijskog povjerenstva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
3.    Podnošenje izvješća o radu kluba (predsjednik)
4.    Podnošenje financijskog izvješća (blagajnica)
5.    Podnošenje izvješća Nadzornog odbora (predsjednik NO)
6.    Podnošenje izvješća verifikacijskog povjerenstva
7.    Rasprava o izvješćima i prihvaćanje istih
8.    Prijedlog programa rada i financijskog plana za 2008. godinu
9.    Rasprava po podnijetim programima i prihvaćanje istih
10.    Prezentacija internetske stranice www.kk-policajac.hr (InfoStudio.hr)
11.    Pozdravna riječ gostiju
12.    Razno

Ova Odluka se dostavlja svim članovima kluba.


U Ogulinu, 13. ožujka 2008. g.

                                                                                                    PREDSJEDNIK
Marijan Turković v.r.
 

 
InfoStudio.hr